top of page
Zgoda na nagrywanie dźwięku i obrazu
 1. Wszystkie zajęcia, telekonferencje, seminaria i warsztaty są nagrywane i udostępniane uczestnikom. Zajęcia online mogą być również przesyłane strumieniowo za pośrednictwem platformy Zoom lub innych platform wideokonferencyjnych, przy czym kamery zazwyczaj skupiają się na osobie aktualnie przemawiającej.

 2. Niniejsze zastrzeżenie jest wymogiem prawnym, który umożliwia Prowadzącemu nagrywanie zajęć, warsztatów i seminariów oraz wysyłanie nagrań do wszystkich uczestników w celu ponownego odsłuchania lub obejrzenia.

 3. Rejestrując się na seminarium, zajęcia, telekonferencję lub warsztaty, uczestnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, filmowanie i zgadzają się, aby nagrania - w tym ich twarz i głos - były wysyłane do innych uczestników zajęć.

 4. Jeśli klient - z jakiegokolwiek powodu - nie chce być filmowany, musi wyłączyć funkcję kamery w swoim urządzeniu lub zasłonić kamerę podczas mówienia.

 5. Jeśli klient nie chce być nagrywany, wszystkie pytania mogą być również zadawane w formie pisemnej, która jest widoczna dla wszystkich innych uczestników zajęć.
   

W pełni rozumiejąc powyższe,

 • Niniejszym przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że Kamila Dolota i/lub jej podmioty stowarzyszone ("Firma") mogą dokonywać nagrań wideo i/lub audio zajęć, warsztatów i wydarzeń, w których się rejestruję i/lub uczestniczę na żywo.

 • Jako warunek rejestracji na zajęcia, warsztaty i wydarzenia oraz w zamian za inne wartościowe wynagrodzenie, którego otrzymanie i wystarczalność są niniejszym potwierdzone, niniejszym przyznaję  nieodpłatne, nieodwołalne, zbywalne prawo, bezterminowo, w dowolnym miejscu na świecie do:

 - nagrywania mnie, mojego imienia i nazwiska, mojej podobizny i mojego głosu, za pomocą dowolnej technologii lub środków, podczas uczęszczania lub uczestniczenia w jednym lub większej liczbie zajęć, warsztatów i wydarzeń;

- zapisywania, kopiowania, edytowania, wyświetlania, rozpowszechniania, sprzedawania i wykorzystywania (łącznie "Wykorzystywanie") takich Nagrań w dowolny sposób lub w dowolnej formie, w tym między innymi w materiałach promocyjnych i marketingowych.

 • Rozumiem i zgadzam się, że Firma może wykorzystywać Nagrania w formie złożonej lub zmontowanej, a ja niniejszym zrzekam się prawa do wglądu lub zatwierdzenia wszelkich wersji, w tym gotowych wersji, takich Nagrań, w tym pisemnych kopii, cytatów lub transkrypcji, które mogą zostać utworzone w związku z nimi. Przyjmuję również do wiadomości i zgadzam się, że te nagrania audio i wideo są wykorzystywane do celów edukacyjnych i szkoleniowych oraz że inni uczestnicy oglądają te nagrania; w tym kontekście zrzekam się moich osobistych praw własności intelektualnej (obrazu i dźwięku). Niniejsza zgoda podlega przepisom prawa Rzeczypospolitej Polskiej i będzie interpretowana zgodnie z nimi, bez uwzględniania norm kolizyjnych.

 • Przeczytałem niniejszą Zgodę, w pełni rozumiem jej warunki i rozumiem, że dobrowolnie zrzekam się pewnych praw przysługujących mi na mocy prawa, w tym między innymi wszelkich praw do opłat lub rekompensat z tytułu korzystania z Nagrań przez Firmę lub jej właścicieli, pracowników, wykonawców, podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, licencjobiorców, następców prawnych, cesjonariuszy, agentów i przedstawicieli do wszelkich celów.

 • Przyjmuję do wiadomości, że zaznaczając to pole, niniejszym zrzekam się i na zawsze zwalniam Kamilę Dolotę z wszelkich roszczeń, żądań lub przyczyn powództwa, które mogę mieć wynikające z lub w związku z korzystaniem z Nagrań przez Firmę w najszerszym dozwolonym zakresie.

bottom of page