top of page
Warunki

Treść warsztatów, seminariów, sesji lub telekonferencji

  • Metoda szkolona przez firmę i jej Facylitatorów opiera się na narzędziach i technikach Access Consciousness (accessconsciousness.com
    zwane dalej "narzędziami i technikami".

  • Narzędzia i techniki to metoda coachingu życiowego, ułatwiająca i poprawiająca samopoczucie i dobrostan klientów, ich pewność siebie i poczucie własnej wartości.

  • Treść zajęć, warsztatów i sesji ("Usługi") Firmy to ogólne porady i usługi, które nigdy nie gwarantują określonego wyniku lub poprawy bieżącej sytuacji.


Coaching i facylitacja a terapia

  • Narzędzia i techniki oraz metody stosowane przez Firmę nie gwarantują żadnych konkretnych rezultatów ani zmian. Są one usługą, a nie terapią.

  • Stosowane narzędzia i techniki nie mogą i nigdy nie będą leczyć chorób lub zaburzeń psychicznych, ani nie mogą zastąpić żadnej terapii, leczenia lub planu leczenia podanego klientom przez ich lekarzy lub terapeutów.

  • Klienci i klienci pod nadzorem lekarza lub poddawani terapii - z przyczyn fizycznych lub psychicznych - muszą skonsultować się ze swoim lekarzem lub terapeutą przed zmianą planu leczenia lub terapii lub zmienić go w jakikolwiek sposób w oparciu o informacje otrzymane od Firmy.

 

Polityka anulowania

3.1. W przypadku warsztatów, zajęć online i seminariów:

Klienci Firmy mają wybór. Nie ma opłaty za anulowanie lub niestawienie się po rejestracji.

W przypadku, gdy klient zapłacił już za Usługę, może on anulować ją w dowolnym momencie, a Firma zwróci mu płatność pomniejszoną o opłaty transakcyjne nałożone przez odpowiedniego dostawcę płatności.

3.2. W przypadku Sesji Prywatnych:

Sesje Prywatne należy anulować co najmniej 24 godziny przed zaplanowaną sesją. W przypadku późniejszego anulowania lub niepojawienia się na sesji, opłata za anulowanie wynosi 100%.

 

Prawa autorskie

Wszelkie treści zawarte na tej stronie internetowej, w zajęciach, warsztatach i rozmowach telefonicznych są chronione prawami autorskimi Firmy. Niedozwolone jest wykorzystywanie jakiejkolwiek zawartości jakiejkolwiek Usługi bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

 

Zgoda na nagrywanie dźwięku i obrazu


Wszystkie zajęcia, telekonferencje, seminaria i warsztaty są nagrywane i udostępniane uczestnikom. Zajęcia online mogą być również przesyłane strumieniowo za pośrednictwem platformy Zoom lub innych platform wideokonferencyjnych, przy czym kamery są zazwyczaj skoncentrowane na osobie aktualnie przemawiającej.
      

Rejestrując się na seminarium, zajęcia, telekonferencję lub warsztaty, uczestnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, filmowanie i zgadzają się, aby nagrania - w tym ich twarz i głos - były wysyłane do innych uczestników zajęć.
       - Jeśli klient - z jakiegokolwiek powodu - nie chce być filmowany, musi wyłączyć funkcję kamery w swoim urządzeniu lub zasłonić kamerę podczas mówienia.
       - Jeśli klient nie chce być nagrywany, wszystkie pytania mogą być również zadawane w formie pisemnej, która jest widoczna dla wszystkich innych uczestników zajęć.

W celu świadczenia oferowanych usług, akceptacja zastrzeżenia prawnego jest warunkiem rejestracji na zajęcia.


Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie spory wynikające ze stosunku umownego z Firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Firmy.


Odpowiedzialność

Wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody jest niniejszym wyłączona w zakresie, w jakim europejska ustawa o ochronie konsumentów zezwala na takie wyłączenie i/lub zrzeczenie się odpowiedzialności.

bottom of page