top of page
Oświadczenie o ochronie danych

Kto gromadzi dane użytkowników?

Podmiotem prawnym gromadzącym dane jest:

Nazwa firmy: Kamila Dolota
Adres: ul. Władysława Jagiełły 87, 96-313 Chyliczki
numer NIP: 5291580245, numer REGON: 145412724

e-mail: [email protected]

Inspektor ochrony danych:

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest:

Kamila Dolota
Adres: ul. Władysława Jagiełły 87, 96-313 Chyliczki

e-mail: [email protected]


Jakie dane są przechowywane?

Przechowuję wszystkie dane, których potrzebuję, aby utrzymać relacje biznesowe z moimi klientami. Są to imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres domowy i służbowy.

Do celów podatkowych przechowuję numer identyfikacji podatkowej lub VAT oraz wszystkie dane potrzebne do wystawienia prawidłowej faktury we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzę działalność.

Przechowuję również dane o zajęciach, warsztatach, seminariach i telekonferencjach, które już odbyłeś ze mną i/lub Access Consciousness, aby móc śledzić Twoje wymagania wstępne do zajęć zaawansowanych

Dlaczego przechowuję Twoje dane?

Przechowuję Twoje dane w celu świadczenia oferowanych przeze mnie usług i wypełnienia umowy z moimi klientami.

Dane osobowe są przechowywane w celu rejestracji klientów na zajęcia i informowania ich na bieżąco, jeśli wyrazili zgodę na otrzymywanie mojego newslettera i aktualizacji.

Śledzenie zajęć i telekonferencji, które już odbyłeś, umożliwia mi zarządzanie Twoimi wymaganiami wstępnymi.

Nagrania zajęć i telekonferencji są przechowywane i wysyłane w celu umożliwienia klientom ponownego odsłuchania tych produktów.

Kto ma dostęp do danych?

Każdy, kto potrzebuje dostępu do danych w celu wywiązania się z umowy z naszymi klientami. Ponadto agencje zewnętrzne, księgowi i programiści IT uzyskują dostęp do danych użytkownika zawsze i wszędzie tam, gdzie jest to wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wobec oficjalnych organów i poprawy naszych usług.

Jak długo przechowywane są dane?

Przechowujemy dane tak długo, jak długo utrzymujemy relacje biznesowe z klientami i dłużej, jak jest to wymagane przez prawo (do celów podatkowych).

Jakie prawa do ochrony danych przysługują klientom?

Klienci mają prawo do informacji, korekty, usunięcia lub ograniczenia przechowywanych danych.

Czy klienci są zobowiązani do podania swoich danych?

Klienci muszą dostarczyć wszystkie dane, których potrzebuję, aby umożliwić mi wypełnienie moich zobowiązań umownych dotyczących oferowanych przeze mnie usług.

bottom of page